Praktijkfolder – Huisartspraktijk De Noord – Urk
Header afbeelding
Huisartspraktijk De Noord
De Noord 8B 8321 BA
Urk

Praktijkfolder

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8:00-17:00 uur.

Tussen 13:00 – 14:00 uur alleen voor spoed open in verband met lunchpauze.

Spoedgevallen

 • Bel 0527-298080 en na de aankondiging een -1-
 • Bij geen gehoor: 0527-684112
 • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spreekuur

Tijdens openingstijden is de praktijk rechtstreeks bereikbaar via 0527-298080.  Gedurende weekdagen zijn er reguliere spreekuren dagelijks vanaf 8.00 en 14.30 uur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat per afspraak tien minuten worden gereserveerd? Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dat aan bij het maken van de afspraak; we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wilt u rekening houden met het volgende?

 • voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite of recept voor dezelfde dag, wilt u bellen voor 10:00 uur?
 • voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite of recept niet voor dezelfde dag, kunt u de assistente de hele dag bereiken tijdens openingstijden, maar bij voorkeur in de ochtend.
 • wilt u de dokter telefonisch spreken, dan kunt u overleggen met de assistente voor de mogelijkheden

Als  het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar de praktijk te komen. Huisbezoeken worden  na het ochtendspreekuur of aan het einde van de middag gedaan. Wilt u dezelfde dag een huisbezoek van de dokter, belt u dan voor 10:00 uur ’s morgens.

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Bent u overdag de hele dag elders werkzaam? U kunt dan bij de assistente een afspraak maken op de dienstavond van dokter Bloed of gebruikmaken van één van ondergenoemde extra spreekuren.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Per 1 januari 2021 is de praktijk aangesloten bij de Huisartsenpost Emmeloord voor de avond, nacht en weekenddiensten. Oorspronkelijk zou dit per 1 februari 2021 zijn, maar is eerder geworden vanwege gewijzigde praktijkomstandigheden binnen HAGRO Urk-1. Hierdoor was het niet meer mogelijk  om op verantwoorde wijze de kleinschalige dienstregeling vorm te geven. Dit betekent dat u voor spoedeisende zaken in de avond, nacht en het weekend, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt bellen met de Huisartsenpost Emmeloord, telefoon: 0900 333 6 333.

Als u belt met de huisartsenpost, bepaalt  een speciaal opgeleide doktersassistent (triagist) hoe u het beste geholpen kunt worden. Dit kan zijn met een zelfzorgadvies, een telefonisch consult, een consult op de huisartsenpost of een visite door de dienstdoend huisarts. In geval van spoed kan ook direct een ambulance gestuurd worden. Meer informatie over de huisartsenpost: www.medrie.nl.

De triagist heeft de volgende gegevens van u (of van degene voor wie u belt) nodig:

 • uw BSN-nummer
 • naam, adres en geboortedatum
 • de gegevens van uw verzekering (verzekeringskaart of polisblad)
 • de naam van uw eigen huisarts
 • uw medische voorgeschiedenis
 • uw actuele medicijngebruik.

Naar de huisartsenpost? Neem uw legitimatiebewijs mee!

Voor verloskundige hulpvragen, incl. bevallingen,  en terminale zorg,  wordt het 06 nummer van de huisarts beschikbaar gesteld voor buiten kantoortijden. 

Assistente en praktijkondersteuning

De praktijkassistente is de rechterhand van de huisarts. Zij verzorgt het eerste contact en de planning van de agenda. Bij de assistente kunt u terecht voor:

 • verbinden van wonden en verwijderen van hechtingen;
 • bloedprikken;
 • onderzoek van urine en bloed;
 • geven van injecties;
 • uitspuiten van de oren;
 • bloeddruk meten, longfunctietesten, gehoortesten en diabetescontrole;
 • algemene adviezen en informatiefolders;
 • vragen over verwijskaarten, recepten en machtigingen;
 • zwangerschapstesten (NB niet kosteloos);
 • maken van hartfilmpjes;
 • zwangerschapscontroles;
 • het privacyreglement en de klachtenregeling van de praktijk;

Binnen huisartspraktijk De Noord is Jennie Havelaar-Nijenhuis in dienst als praktijk-ondersteuner.  Jennie werkt op maandag en dinsdag.  Als praktijkondersteuner houdt Jennie spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk en longemfyseem. Verder kunt u bij Jennie terecht voor het stoppen-met rokenprogramma. Tevens coördineert Jennie de zorg voor ouderen waaronder ook coördinatie van zorg indien sprake is van dementie.

Apotheek

Als u uw herhalingsrecepten aanvraagt  voor 15.00 uur, dan bent u er zeker van dat de medicijnen 2werkdagen later vanaf 16.00 uur bij de apotheek klaarliggen.
De apotheek is dagelijks van 8:30 tot 17.30 uur geopend en van maandag tot en met vrijdag. Zaterdag is één van de apotheken geopend van 9.00 tot 12.00 uur. In geval van nood is de apotheek echter ook buiten kantoortijden bereikbaar. Dit zal dan zijn via de huisartsenpost Medrie.

Voor meer informatie over de apotheek, kijk op: www.apothekenurk.nl.

Indien u geen herhalingsrecept hebt of vergeten bent die op tijd in te leveren, kunt u met de assistente overleggen over een oplossing.

Notabene: Denkt u om de weekeinden!