Praktijkfolder – Huisartspraktijk De Noord – Urk
Header afbeelding
Huisartspraktijk De Noord
De Noord 8b 8321 BA
Urk

Praktijkfolder

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag

8:00-17:00 uur

Spoedgevallen

 • Bel 0527-298080 en na de aankondiging een -1-
 • Bij in gesprek: toets 682111 (dokter Dekker) / 684112 (dokter Hildering) of 112
 • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spreekuur

Tijdens openingstijden is de praktijk rechtstreeks bereikbaar via 0527-298080.  Gedurende weekdagen zijn er reguliere spreekuren dagelijks vanaf 8.00 en 14.30 uur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat per afspraak tien minuten worden gereserveerd? Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dat aan bij het maken van de afspraak; we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wilt u rekening houden met het volgende?

 • voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite of recept voor dezelfde dag, wilt u bellen voor 10:00 uur?
 • voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite of recept niet voor dezelfde dag, kunt u de assistente de hele dag bereiken tijdens openingstijden, maar bij voorkeur in de ochtend.
 • wilt u de dokter telefonisch spreken, dan kan dit rechtstreeks tussen 14:00 en 14:30 uur.

Als  het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar de praktijk te komen. Huisbezoeken worden  na het ochtendspreekuur of aan het einde van de middag gedaan. Wilt u dezelfde dag een huisbezoek van de dokter, belt u dan voor 10:00 uur ’s morgens.

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Bent u overdag de hele dag elders werkzaam? U kunt dan bij de assistente een afspraak maken op de dienstavond van dokter Bloed of gebruikmaken van één van ondergenoemde extra spreekuren.

Naast onderstaande openingstijden zijn er vanaf 1 april 2011 2 vroegeochtendspreekuren en een avondspreekuur.

De ochtendspreekuren zijn dinsdag en donderdag van 07.00-08.00 uur en het avondspreekuur is woensdag van 17.00-18.00 uur. Het zijn afspraakspreekuren; via de assistente kunt u daarvoor een afspraak maken.

Avond-,nacht- en weekenddienst

De avond- en nachtdienst wordt door één van de praktijken van de HAGRO URK-1 verzorgd. Deze dienst loopt van 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende morgen.

Voor diegenen die overdag of door de week niet in staat zijn het spreekuur te bezoeken, is er de mogelijkheid op een avond of in het weekend te komen. Via de assistente kan er een afspraak worden gemaakt voor het avondspreekuur van dokter Bloed. Wanneer u een afspraak wilt door dit spreekuur, moet er wel voor 12.00 uur een afspraak zijn gemaakt. Dit spreekuur is vanaf 20.00 uur.

Tijdens avond, nacht en weekendconsulten, buiten de reguliere spreekuren, kunt u gevraagd worden te komen naar Urkerdwarspad 3, waar ook een spreekkamerfaciliteit aanwezig is.

In het weekend is er de mogelijkheid ter spreekuur te komen op zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur en zondag van 14.00 tot 15.00 uur. Deze spreekuren worden door één van de praktijken van HAGRO-URK1  gehouden door de dienstdoende huisarts in diens praktijk.

Voor deze spreekuren hoeft u geen afspraak te maken. Deze spreekuren zijn bedoeld voor hen die door de week niet op Urk zijn en voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag. Deze spreekuren zijn uitsluitend toegankelijk voor ingeschreven van de praktijken van de HAGRO Urk en voor passanten van buiten Urk. Welke praktijk dienst heeft, kunt u vinden in de plaatselijke krant “Het Urkerland” en op de website onder het kopje dienstrooster.

Assistente en praktijkondersteuning

De praktijkassistente is de rechterhand van de huisarts. Zij verzorgt het eerste contact en de planning van de agenda. Bij de assistente kunt u terecht voor:

 • verbinden van wonden en verwijderen van hechtingen;
 • bloedprikken;
 • onderzoek van urine en bloed;
 • geven van injecties;
 • uitspuiten van de oren;
 • bloeddruk meten, longfunctietesten, gehoortesten en diabetescontrole;
 • algemene adviezen en informatiefolders;
 • vragen over verwijskaarten, recepten en machtigingen;
 • zwangerschapstesten (NB niet kosteloos);
 • maken van hartfilmpjes;
 • zwangerschapscontroles;
 • het privacyreglement en de klachtenregeling van de praktijk;

Binnen huisartspraktijk De Noord is Jennie Havelaar-Nijenhuis in dienst als praktijk-ondersteuner.  Jennie werkt op maandag en dinsdag.  Als praktijkondersteuner houdt Jennie spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk en longemfyseem. Verder kunt u bij Jennie terecht voor het stoppen-met rokenprogramma. Tevens coördineert Jennie de zorg voor ouderen waaronder ook coördinatie van zorg indien sprake is van dementie.

Naast het houden van spreekuur en het doen van visites heeft Jennie managementondersteunende taken binnen HAGRO Urk-1. Zij organiseert overleg met andere medische disciplines en bereidt vergaderingen van de HAGRO voor.

Apotheek

Als u uw herhalingsrecepten aanvraagt  voor 15.00 uur, dan bent u er zeker van dat de medicijnen de volgende werkdag vanaf 16.00 uur bij de apotheek klaarliggen.
De apotheek is dagelijks van 8:30 tot 17.30 uur geopend en van maandag tot en met vrijdag. Zaterdag is één van de apotheken geopend van 9.00 tot 12.00 uur. In geval van nood is de apotheek echter 7×24 uur bereikbaar. Nieuwe recepten kunnen bij de assistente worden aangevraagd. Indien u dat voor 12.00 uur doet, kunt u het recept afhalen bij de praktijk na 14:00 uur dezelfde dag.  Als u het recept niet ophaalt, kunt u de medicijnen de volgende dag na 16.00 uur bij de apotheek afhalen.

www.apothekenurk.nl

Indien u geen herhalingsrecept hebt of vergeten bent die op tijd in te leveren, kunt u met de assistente overleggen over een oplossing.

Notabene: Denkt u om de weekeinden!